Het CMTA event: samen markante cases verder uitdiepen!

Het belangrijkste doel van CMTA is om de ervaringen van de makers achter de cases te delen. Wat waren de uitdagingen? Welke opties waren inzetbaar? Waarom zijn welke keuzes gemaakt en wat leren we voor nu en later van het bereikte resultaat. 

Daarom organiseerde Platform Content Marketing op 24 juni 2021 de Content Marketing Topcase Avond (CMTA). Tijdens die avond ‘pitchten’ deelnemende agencies hun meest markante case van 2020 en begin 2021, waarna ze live werden bevraagd door get feedbackpanel. Een unieke mogelijkheid om deze verhalen direct te horen van de makers en tevens de aftrap van het CMTA-jaar 2021/2022. Onderstaand de foto-impressie van de CMTA avond.

 

 

Deelnemen

Een interactief event rondom succesvolle contentmarketing-cases

Tijdens het CMTA live event worden actuele cases nog verder uitgediept. In hoog tempo komt een selecte groep cases langs. Door het verantwoordelijke bureau wordt het verhaal achter de case toegelicht: briefing, aanpak, uitwerking en resultaten. In deze ‘reverse-pitch’ wordt het verhaal achter de case vanuit insiders-perspectief gepresenteerd en krijgen alle bezoekers en kijkers van het event de kans om een kijkje in de keuken te nemen.

 

Maar, zoals bij een goed pitch gebruikelijk, blijven er ook altijd vragen over…Voor die vragen is het feedback panel samengesteld. Een panel van 3 onafhankelijke én ervaren professionals die van de hoed en de rand weten. Zij schromen niet om de prangende vragen te stellen die ook de kijkers graag beantwoord zien. We zitten bij elkaar om van praktijkcases te leren en daarbij blijft geen enkele vraag onbeantwoord. 

 

Het CMTA live event 2021 vond plaats op 24 juni 2021 als hybride event vanuit het OBA theater in Amsterdam met een beperkt publiek conform de geldende Corona-richtlijnen en een goedbezochte Zoom-webinar.


    Jullie eigen case ook op CMTA?

    Op CMTA presenteer je,  zowel 365 dagen per jaar online alstijdens de levendige live avond op 24 juni 2021, markant contentmarketingwerk waarmee je bureau zich bewezen heeft en waar je team trots op is. Dat ‘markant zijn’ kan op verschillende facetten: bijvoorbeeld op innovatie, creativiteit of effectiviteit, op schaalgrootte of juist op precisie, op strategie of juist op de tactieken. Kies het markante aspect waar jouw contentmarketingcase zich mee onderscheidt en pak nu het CMTA-podium om dat langdurig te tonen.

    We nodigen je van harte uit om ook jouw mooiste en meest markante cases in te schrijven voor de CMTA. Door krachtenbundeling kunnen we laten zien hoe rijk en veelbetekenend het contentmarketingvak is!