De Alliantie

Opdrachtgever: De Alliantie
Bureau: Axioma

Hoe we de 60.000 huurders van De Alliantie mee krijgen in het complexe verduurzamings vraagstuk.

Delen:

De Uitdaging

Om met z’n allen zo lang mogelijk van de aarde te kunnen blijven genieten, moet van de overheid vanaf 2050 iedere woning energieneutraal zijn. Dit houdt in dat je huishouden net zoveel energie moet opwekken als het verbruikt. En 2050 klinkt misschien nog ver weg, maar we hebben in Nederland bijna 8 miljoen woningen. Dat betekent dat er iedere werkdag zo’n 1.000 woningen moeten worden verbouwd! Zo ook de ruim 60.000 woningen van De Alliantie.

De uitdaging van De Alliantie was dan ook: hoe krijgen wij onze huurders mee in deze verduurzaming? Hoe kunnen wij hen informeren en voorbereiden op de aanpassingen die nodig zijn voor het verduurzamen van hun woning?

De aanpak

Als we willen dat de huurders van de Alliantie de verduurzamingen omarmen, begint dit met een gezamenlijk doel. Daarom nodigen we alle huurders uit om een kijkje te nemen op huisnummer 2050… De start van een bewustwordingscampagne waarin we actief de interactie aangaan en inspelen op vragen die leven bij de huurders. Zoals: wat betekent verduurzaming voor mijn woning? En in hoeverre heb ik hier wat over te zeggen?

Bij het verduurzamingsproces gaan huurders door verschillende fases. En in elke fase leven andere vragen. Het is belangrijk dat zij hierin worden gehoord. Het doelgroeponderzoek dat we hebben gehouden onder de huurders en waarmee hun behoeftes in kaart zijn gebracht, vormt dan ook het fundament van onze strategie. In de campagne spelen we onder de herkenbare paraplu “Wonen op huisnr. 2050” per fase in op deze veranderende emoties en informatiebehoefte.

Want dat het verduurzamen van de woningen impact heeft? Is een feit. In positieve zin, want het wooncomfort gaat erop vooruit. Maar het betekent óók dat er werkzaamheden volgen. De omvang, duur en impact hiervan varieert van relatief kleine ingrepen zoals het plaatsen van zonnepanelen en dubbelglas tot complete verbouwingen. Vandaar dat we werken met verschillende formats en de campagne na de landelijke lancering, verder wordt uitgerold op lokaal en zelfs wijkniveau (zie roadmap). Laagdrempelig en begrijpelijk voor iedereen.

Resultaten

Met de campagne “Wonen op huisnr. 2050” staan we naast de huurders, midden in de wijk en trekken zo gezamenlijk op in het duurzaamheidsproject. Zo volgen we huisnr. 2050 in …

  • Hier woont Miriam in een sociale huurwoning van de Alliantie. Als het gaat om verduurzaming, is zij vooral benieuwd naar de prijs. Zelf vindt Miriam namelijk niet dat huurders hiervoor moeten betalen…
  • Waar Hans (72) met zijn vrouw woont in een 55 pluswoning van de Alliantie. Ze zijn het jongste stel van het complex. Zijn hier ook plannen om te vergroenen? En wat vindt Hans hiervan?
  • Waar Els trots de zonnepanelen op haar huurwoning laat zien. Binnenkort komt de Alliantie bij haar langs om ook dubbelglas te plaatsen. Is Els hier klaar voor?

We zenden dus niet, maar gaan met de huurders in gesprek. En bieden vervolgens verdieping aan in de vorm van duidelijke animaties, infographics en andere passende contentvormen. Zo nemen we de huurders echt mee in het traject en werken aan een gemeenschappelijk doel. En dat werpt zijn vruchten af!

Hoewel de campagne nog maar net van start is en de eindresultaten nog niet binnen zijn kunnen we nu al zeggen dat de eerste feedback zeer positief is.

Vanuit de huurders horen we veel positieve geluiden over de informatie en content die we verstrekken. Door de laagdrempelige aanpak is verduurzaming duidelijk meer het onderwerp van het gesprek  geworden.

Contact

Contactpersoon: Coen Zeevenhooven
Functie: Directeur